- Geodezyjna obsługa inwestycji

- Mapa do celów projektowych

- Inwentaryzacja powykonawcza budowli i obiektów inżynierskich 

- Tyczenie budowli, sieci, infrastruktury drogowej

- Pomiary objętościowe i batymetryczne

- Pomiary wychyleń, deformacji obiektów

- Podziały, scalenia i wznowienia granic